QUIT COMPLAINING, SPREAD LOVE !

QUIT COMPLAINING, SPREAD LOVE !

Friday, December 3, 2010

Ain Zahidah :D


ain, kau enad lagi tak?
kau hantar gambar ne dekat aku?
aku simpan lagi, gamba ne, kau kate pooh tu aida bagi dekat kau kan?
kau suruh aku simpan kan?
bukti aku simpan,
aku rindu kau ain.
jaga diri elokelok tau :D
klik kalau suka (:

No comments: